This image for Image Layouts addon

Brunsvej 10
DONGSHUSET

Huset er opført: 1877 ifølge BBR meddelelse
Beboere 2022: Lone og Jesper Fredskild

Jesper Fredskild købte huset i 1998 af den tidligere ejer Emmy Rasmussen og efter en gennemgribende renovation flyttede Lone og Jesper ind i 1999
År 1802
Tørvemosen bliver delt

Ved Udskiftninge i 1802 lå der på højre side af Brunsvej set ind mod kirken en tørvemosen også kaldet "Domsekier".

Tørvemosen blev delt i 3 stykker. 1. stykke til Præstegården, 2. stykke til Hvidkildebønderne og 3. stykke til de fremmede lodsejer (Brahetrolleborg og Skjoldmose).
År 1831
Andreas Nielsen

Andreas Nielsen er første kendte beboer af Brunsvej nr. 10.

Han kom ifølge tilgangslisten, til Øster Skerninge sogn d. 17. oktober 1831 fra Vester Skerninge sammen med sin kone Christine Mikkelsdatter. I følge tilgangslisten var han selvejer og væver.

Andreas Nielsen var født ca. 1790 i København, søn af Brændevinsbrænder Niels Andreasen. Han blev gift i Ollerup kirke d. 14. november 1818 med Christine Mikkelsdatter som var født i Ollerup i 1787.
Image

1997

År 1860
Folketælling

Navn
Alder
Status
Andreas Nielsen
64 år
Gift, Husfader, Væver og Husmand
Christine Mikkelsdatter
68 år
Gift, Husmoder
Anne Andreasdatter
32 år
Ugift, deres datter, tjenestepige
År 1866

Christine Mikkelsen dør d. 10. juni 1866 og bliver begravet på Øster Skerninge kirkegård. Hun når at blive 75 år.
År 1870
Folketælling

Navn
Alder
Status
Andreas Nielsen
74 år
Enkemand, husfader, væver, husmand
Maren Eriksen
27 år
Ugift, tjenestepige
År 1876

Andreas Nielsen dør d. 28. januar 1876, begraves d. 4. juli 1876 på Øster Skerninge kirkegård 80 år gammel
Rasmus Larsen

Rasmus Larsen født d. 28. april 1827, døbt d. 10.juni 1827 i Øster Skerninge kirke, søn af Sognefoged Lars Rasmussen og Johane Larsdatter af Kærgård Øster Skerninge.
Gift d. 19. januar 1865 med Rasmine Johansdatter, født d. 16. december 1829, døbt d. 21. februar 1830 i Øster Skerninge kirke, datter af indsidder Johan Hansen og Karen Rasmusdatter af Øster Skerninge.
År 1880
Folketælling

Navn
Alder
Status
Rasmus Larsen
53 år
Gift, Husfader, Husmand
Rasmine Johansdatter
50 år
Gift, Husmoder
Johanne Marie Jensen
11 år
Datter af husmoderens søster, født i Øster Skerninge
År 1890
Folketælling

Navn
Alder
Status
Rasmus Larsen
63 år
Gift, Husfader, Husmand
Rasmine Johansdatter
60 år
Gift, Husmoder
Ved folketællinge 1890 kaldes huset Dongshuset.
Rasmus Larsen dør d. 9. september 1892, begraves d. 14. september 1892 på Øster Skerninge kirkegård 65 år gammel.

Rasmine Johansdatter dør d. 30. august 1894, begraves d.5.september 1894 på Øster Skerninge kirkegård 64 år gammel
År ?
Johanne Marie Jensen

Husejerinde Johanne Marie Jensen født d. 10. juni 1868, døbt d. 19. juli 1868 i Ø.Sk. kirke, hun er datter af Karen Dortha Jensen Ø.Sk., udlagt til barnefader Tj.karl i Ø.Sk. Erik Christensen.

Ugifte Husejerinde Johanne Marie Jensen, fødte en datter d. 02. marts 1895, hun døbtes Rasmine Kirkegård Jensen d. 11. april 1895 i Ø.Sk. kirke, udlagt til barnefader er Jørgen Jensen Juel Ø.Sk.

Ugifte Husejerinde Johanne Marie Jensen blev gift i Ø.Sk. kirke d. 19. marts 1897 med Ungkarl, Tj. karl Hans Albert Christensen født i Ærøskøbing d. 14. oktober 1870, søn af Stenhugger Christen Knudsen Christensen og Karen Jørgensen.
År 1897
Hans Albert Christensen

Hans Albert Christensen kom til Øster Skerninge i 1897.

Folketælling år 1901
Matr. 24b Ø.Sk.

0
1

Hans Albert Christensen

31 år, Gift Husfader, Husmand, født i Ærøskøbing
2

Johanne Marie Jensen

33 år, Gift Husmoder, født i Øster Skerninge
3

Rasmine Kirkegård Jensen

6 år, hendes datter, født i Øster Skerninge Kirke
4

Pouline Johansdatter

74 år, Enke Husmoderens Mormor, født i Øster Skerninge Kirke
5

Anna Ulrika Sørensen

23 år, Bor til leje, Ugift, Dameskræderinde, født i Øster Skerninge
Mellem 1901 og 1906 er Hans Albert Christensen og Johanne Marie Jensdatter flyttet fra sognet.
Jens Henrik Sørensen

Jens Henrik Sørensen født d.03.september 1875 i Ballen, døbt i Ø.Sk. kirke d. 10.oktober 1875, søn af Indsidder og Hørsvinger Hans Sørensen og Anne Catrine Jensen i Ballen.
Han blev gift i Egense kirke d. 03. maj 1902 med Johanne Kirstine Nielsen født d.21. november 1875 i Fiskop, døbt d. 06. februar 1876 i Egense kirke, datter af Hmd. Jens Nielsen og Chritiane Rasmussen af Fiskop.
Deres børn:
  • Marie Sørensen født d. 22. juni 1898 i Fiskop, døbt d. 10. juli 1898 i Ø.Sk. kirke.
  • Martin Sørensen født d. 119. september 1902, døbt d. 09. november 1902 i Ø.Sk. kirke.
  • Hans Kristian Sørensen født d. 09. november 1903, døbt d. 13. december 1903 i Ø.Sk. kirke.
  • Katrine Sørensen født d. 01.marts 1905, døbt d. 31. marts i Ø.Sk. kirke.
  • Emmy Kristiane Sørensen født d. 10. april, døbt d. 16. maj 1909 i Ø.Sk. kirke.

Folketælling år 1911
Matr. 24b Ø.Sk.

0
1

Jens Henrik Sørensen

36 år, Gift Husfader, Husmand
2

Johanne Kerstine Nielsen

36 år, Gift Husmoder
3

Marie Sørensen

13 år, datter
4

Martin Sørensen

9 år, søn
5

Hans Kristian Sørensen

8 år, søn
6

Katrine Sørensen

6 år, datter
7

Emmy Kristiane Sørensen

2 år, datter

Folketælling år 1916
Matr. 24b Ø.Sk.

0
1

Jens Henrik Sørensen

41 år, Gift Husfader, Husmand
2

Johanne Kerstine Nielsen

41 år, Gift Husmoder
7

Emmy Kristiane Sørensen

7 år, datter
Johanne Kerstine Sørensen født Nielsen døde d. 03. juni 1940, begravet d. 07. juni 1940 på Ø.Sk. kirkegård 64 årgl.

Jens Henrik døde i 1947 og Kirsten Johanne døde i 1940
Image

billede fra 1997

År 1947
Emmy og Karl Rasmussen

Emmy og Karl Rasmussen blev gift i 1947. og boede på Brunsvej 10, som var Emmys barndomshjem. Emmy var datter af Jens Henrik og Kirsten Johanne Sørensen.
År 2000
Kaj Overgård skriver

Smeden Øster Skerninge Kaj Overgård skriver i år 2000 følgende erindringer om Emmy og Karl:

-quote-

1957 var det år at Emmy og Karl Rasmussen blev graver og ringer ved Øster Skerninge kirke.

Emmy og Karl hjalp hinanden, både på kirkegården og inde i kirken. Emmy havde da siden 1931 været så kaldt kirkekone, som bestod af at holde kirken ren og at passe kulfyret.

Hun fortæller med et smil, hvordan hun under krigen, have sit besvær med at holde liv i fyret, det var ikke let dengang. Dengang havde de ikke andet end brunkul at fyre med, og noget vådt optændingsbrænde. Når der nu skulle være tjenester om søndagen, begyndte Emmy allerede lørdag klokken 16.00 at fyre op i kulfyret.

Hun måtte på en gammel trillebør med træhjul, trille kullene fra det lille rum bag kapellet, om gennem våbenhuset, ind i kirken hvor fyret stod. Og for ikke at grise for meget, lagde hun aviser hele vejen på gulvet. Sådan et fyr kunne godt drille, og brænde dårligt, så røg det, hele kirkerummet kunne meget vel sættes til med sod. Og alt skulle igen være rent og pænt til søndag klokken 10.00, når præsten gik på stolen.

Klokken 22.30 var sidste gang der blev fyret. Det var ikke altid lige sjovt, vinterdage, ned af den gamle kirkesti som gik fra Emmys hjem på Brunsvej og op til kirken, til tider i is, sne og frost.

Næste morgen klokken 6.00 skulle der så fyres igen.

Lønnen var som sagt lille, omkring 3000 kroner for et år, og alle redskaber skulle de selv anskaffe sig, lige fra rive og skuffejern, til hæksaks. Menighedsrådet sad godt på pengekassen dengang.

Der er mange der husker Karl, er om lørdagen med sin gule fjordhest, kørte op og ned af kirkegangen, forspændt et slags skuffejern, og bagefter en rive. Alle blev klippet med håndkraft, affald reven op med håndrive.

Karl og Emmy Rasmussen holdt op som graver i 1964.

Kirken og kirkegården blev i de år holdt i en meget pæn stand.
-Unquote-

Karl døde i 1972 0g Emmy døde i 2004.
Image

Karl døde i 1972 0g Emmy døde i 2004.